ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲೂಕು ಸ್ಥಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಬಾಲಕರು ಬಾಲಕಿ ಯರು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ  ನಿಲಯಪಾಲಕರ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂ
 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು
1 ಸಂಡೂರು ಸಂಡೂರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕೀಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಕೃಪಾ ನಿಲಯ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, 14ನೇ ವಾರ್ಡ್, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಸಂಡೂರು-583119   50 50 ಬಾಳಮ್ಮ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 8970088456
2 ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರÀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಬಂಡಿ ಬಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ರೇಣುಕಾ ಪೌಢ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-583135 50   50 ಗುರಪ್ಪ ಡಿ ಕಂಡೇಕರ್ 8197921961
3 ಹೊಸಪೇಟೆ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 24 ಜಂಬುನಾಥ ರಸ್ತೆ, ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ, ಹೊಸಪೇಟೆ-583201 (ಎಂಎಸ್‌ಡಿಪಿ)   50 50 ಮಂಜುಳ.ಎಂ.ಕೆ 9945505946
 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು
4 ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಅನಂತಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ 75   75 ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ 9980258771
5 ಬಳ್ಳಾರಿ  ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಸುಧಾ ಕ್ರಾಸ್, ನಂದಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂಬಾಗ, ದೊಡ್ಡ ಮಜೀದ್ ತಿಲಕ್ ನಗರ್, ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ-583104 50   50 ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 9980258771
6 ಬಳ್ಳಾರಿ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕೀಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಶಶಾಂಕ್ ಶಾಲೆ, ಹತ್ತಿರ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583104   50 50 ಮಮತ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 9035126971
7 ಹಡಗಲಿ ಹಡಗಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, (ಪರಿವರ್ತಿತ) ಎಡಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಮುದೆನೂರು ಬೈಪಾಸ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ,  ಹಡಗಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583219  50   50 ಮಂಜುಳ 7090120184
8 ಹಡಗಲಿ ಹಡಗಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ), ಎಡಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಮುದೆನೂರು ಬೈಪಾಸ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ,  ಹಡಗಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583219 50   50 ಮಂಜುಳ 7090120184
9 ಸಂಡೂರು ಸಂಡೂರು ಅಲ್ಪಸAಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕೀಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ. 5ನೇ ವಾರ್ಡ್, ಮೇನ್ ಬಜಾರ್, ಪರಪ್ಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್À, ಸಂಡೂರು  (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ)   50 50 ಬಾಳಮ್ಮ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 8970088456
10 ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ  (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ) 75   75 ಸಂಗಮೇಶ 9900292160
11 ಹೊಸಪೇಟೆ  ಆಕಾಶ ವಾಣಿ ಹತ್ತಿರ  ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಆಕಾಶ ವಾಣಿ ಹತ್ತಿರ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿದ್ಯಾಭವ£ ಹೊಸಪೇಟೆ-583201 (ಎಂಎಸ್‌ಡಿಪಿ) ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದೆ  50   50 ಮಲ್ಲಪ್ಪ

(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
7899064616
12 ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಾಲ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ,  ಎಸ್.ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಂಪಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಲ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸಪೇಟೆ-583201 (ಎಂಎಸ್‌ಡಿಪಿ) 75   75 ಮಲ್ಲಪ್ಪ 7899064616
13 ಹೊಸಪೇಟೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಎಸ್.ಆರ್ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸಪೇಟೆ-583201 (ಎಂಎಸ್‌ಡಿಪಿ)   75 75 ಬಾಳಮ್ಮ 8970088456
14 ಹೊಸಪೇಟೆ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 24 ಜಂಬುನಾಥ ರಸ್ತೆ, ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ, ಹೊಸಪೇಟೆ-583201 (ಪರಿವರ್ತಿತ)   50 50 ಬಾಳಮ್ಮ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 8970088456
15 ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ.   50 50 ದೇವಕ್ಕ 8970985167

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-08-2021 03:14 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080