ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು 15 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 23 ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು ಈ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1950ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮಾಹೆಯಾನ ರೂ.೧೬೫೦/-ರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ೧೦ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿಕೆ.
2. ಉಚಿತ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ.
3. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ರೂ.೧೦೦೦/-ರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ೩ ಜೊತೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ.
4. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಉಚಿತ ೧೦ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ.
5. ಪ್ರತಿ ಬಾಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ೩ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರೂ.೬೦/-ರಂತೆ ಕ್ಷೌರದ ವೆಚ್ಚ ನೀಡಿಕೆ(೫ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ).
6. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ರೂ.೪೦೦/-ರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ನೀಡಿಕೆ.
7. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ೧೦ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ನೀಡಿಕೆ.
8. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಉಚಿತ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ ಸರಬರಾಜು.
9. ಪ್ರತಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಖರೀದಿ(ವಾಸ್ತವಿಕ ದರ).
10. ಶೌಚಾಲಗಳ ಸ್ವಚ್ಚತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಹೆಯಾನ ರೂ.೧೦೦೦/-ರಂತೆ ೧೦ ತಿಂಗಳಿಗೆ.
11. ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ೧ ಸೆಟ್ ವಾಸ್ತವ ದರದಲ್ಲಿ.

 

 

 

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 4530 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ 160 ಬಾಲಕರು ಮತ್ತು 106 ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮಾಹೆಯಾನ ರೂ.೧೭೫೦/-ರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ೧೦ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿಕೆ.
2. ಪ್ರತಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ೧೦ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು
3. ಉಚಿತ ವಸತಿ.
4. ಶೌಚಾಲಗಳ ಸ್ವಚ್ಚತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಹೆಯಾನ ರೂ.೧೨೫೦/-ರಂತೆ ೧೦ ತಿಂಗಳಿಗೆ.
5. ಪ್ರತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ೨ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ(೧ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ೧ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ).
6. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದು.
7. ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ,ಪ್ರತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ,೧ ಸೆಟ್ ವಾಸ್ತವ ದರದಲ್ಲಿ.

 

 

 

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸುವ ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು

 

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅನುದಾನ ರೂ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಬೋರ್ಡರ್‌ಗೆ 500 ರೂ. ಪ್ರಸ್ತುತ 3350 ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ 60 ಅನುದಾನಿತ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

 

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸುವ ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್

ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ: ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡ

ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು, ಜೈನರು, ಬೌದ್ಧರು, ಸಿಖ್ಖರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

1. ಅವರು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೇಕು.

2. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ/ಪ್ರೈವೇಟ್/ಐಟಿ/ಬಿಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು

3. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಸಹ ವಸತಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

 

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

1. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ.

2. CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ.

3. ಉಚಿತ ವಸತಿ (ರೂ. 1500/-ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಆಹಾರ ಶುಲ್ಕಗಳು).

 

 

ವಿಷಯ

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು/ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಸಂಖ್ಯೆ.

ದಿನಾಂಕ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 25 ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 151 ಎಂಡಿಎಸ್ 2022 12/4/2022

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಭೋಜನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 124 ಎಂಡಿಎಸ್ 2022 11/4/2022

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ (ಬಾಲಕಿಯರ/ಬಾಲಕರ) ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು
ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು.

  25.06.2021

ಪ್ಯಾರಾ- 218 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ

  25/09/2018

ಪ್ಯಾರಾ-218 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

  25/09/2018

ಎಲ್ಲಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಊಟದ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

  18/08/2018

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ,

  04/06/2018

2017-18 ರ ಎಂ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ
5 ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು (5 Hos & 10 Sch)

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ189 ಎಂಡಿಎಸ್ 2017 15/07/2017

25 ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹುಡುಗರು/ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು 2017-2018 (25Hos)

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 185 ಎಂಡಿಎಸ್ 2017 24/06/2017

10 ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು 2017-2018 (ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂ10)

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 195 ಎಂಡಿಎಸ್ 2017 23/06/2017

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ185 ಎಂಡಿಎಸ್ 2017 24.06.2017

ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ188 ಎಂಡಿಎಸ್ 2017 15.05.2017

2016-17 ರ ಎಂ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ
8 ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ210 ಎಂಡಿಎಸ್ 2016 01/09/2016

10 ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು 2016-2017

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ133 ಎಂಡಿಎಸ್ 2016 (10) 05/08/2016

2013-14 ಮತ್ತು 2015-16ರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ

   

2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 70 ಹೊಸ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

   

ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 124 ಎಂಡಿಸಿ 2016 16.04.2016

70 ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ 2015-2016

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ167 ಎಂಡಿಎಸ್ 2014 25.01.2016

2015-16 ರ ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ
21 ಹೊಸ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ295 ಎಂಡಿಎಸ್ 2015 21.12.2015

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

  26.07.2014

ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ204 ಎಂಡಿಎಸ್ 2014 17.07.2014

2013-14 ರ ಎಂ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು (36 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು)

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ247 ಎಂಡಿಸಿ 2012 30.09.2013

7.25 ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

  27.02.2012

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಸಾರಾಂಶ

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ188 ಎಂಡಿಎಸ್ 2017 15.05.2011

25 ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹುಡುಗರು/ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು
2009-2010(25 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು)

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 227 ಎಂಡಿಎಸ್ 2009 30.09.2009

2008-09 ರಲ್ಲಿ 25 ಹೊಸ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು GO(25 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು) (1)

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ96 ಎಂಡಿಎಸ್ 2008 27.08.2008

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು (73 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು)

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ84 ಎಂಡಿಎಸ್ 2007 26.06.2007

ಬಾಲಕಿಯರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು (5 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು)

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ30 ಎಂಡಿಎಸ್ 2001 31.08.2001

ಬಾಲಕಿಯರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು (5 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು)

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 30ಎಂಡಿಎಸ್ 2001 31.08.2001

124 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ವರ್ಷವಾರು ಪಟ್ಟಿ

   

 

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ದಿನಾಂಕ:03/10/2020.

 

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:16/10/2020.

 

Increase in Intake for admission in Minority Schools/College Circular Dt:22/09/2020.

 

Increase in Intake for admission in Minority Schools/College Directorate Circular Dt:29/09/2020

 

ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು (ಮೀಸಲಾತಿ) ದಿನಾಂಕ:24/09/2020

 

2017ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 25 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು, 20 ಎಂಡಿಆರ್‌ಎಸ್, 5 ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು, 2 ರೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ.

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-09-2022 10:41 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಲಸ್ಪಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080