ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳು

⇒    ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪೋರ್ಟಲ್ (NSP) ಅಧಿಸೂಚನೆ 2021-22.

⇒ MMDRS/GMRS/MMRS ಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವಾಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 30.04.2022 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 2022-23 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ MDPU ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗಾಗಿ "24*7 MWD ಸಹಾಯವಾಣಿ" ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಹೆಲ್ಪ್‌ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್‌ಗಾಗಿ ಪೂರ್ವ-ಬಿಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೊರಿಜೆಂಡಮ್                   ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:30-6-2022.

 ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಾಗಿ ಕೊರಿಜೆಂಡಮ್-2 ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು.

⇒ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪೋರ್ಟಲ್ (NSP) ಅಧಿಸೂಚನೆ 2021-22

⇒2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 30 Nov 2022 ವರೆಗೆವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 15 ನವೆಂಬರ್ 2022-23

⇒2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 15 NoV 2022 ವರೆಗೆವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

⇒2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

⇒2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.

⇒2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ.

⇒ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ (ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ, ಕೆಎಎಸ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ , ಗ್ರೂಪ್-C, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆ, ಗಗನಸಖಿ).

⇒2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂಫಿಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

⇒ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ.

 

 

2022-23ರ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ
UPSC ,KAS,RRB,BANK,SSC ಪೂರ್ವ-ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ 2022-23 ಹಂಚಿಕೆ 3ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2022-23.

Group_C,RRB,BANK,SSC, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತರಬೇತಿ 2022-23 ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2022-23.

IITs,IIITs,IIMs,IISc,NITs,IISERs,AIIMS,NLU,INIs ಮತ್ತು IuSLA ಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ದಿನಾಂಕ 10/02/2023 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

UPSC ,KAS,RRB,BANK,SSC ಪೂರ್ವ-ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ 2022-23 ಹಂಚಿಕೆ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2022-23

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-03-2023 12:25 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080