ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ್ಯೆ 

ವಿಷಯ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು/ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 

ದಿನಾಂಕ   ಆದೇಶಗಳು/ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
 ಕನ್ನಡ  ಆಂಗ್ಲ
 1 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕೆನೆ ಪದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ      148 ಬಿಸಿಎ 2015,  04.06.2015 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
 2 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 21 ಎಂಡಿಸಿ 2011,  02.08.2014 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 3 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಒಬಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ವಿತರಣೆ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 36 ಎಲ್ ಎಂ ಆರ್ 2013,  04.06.2013 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 4 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಒಬಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ವಿತರಣೆ (ಸುತ್ತೋಲೆ) ಬಿ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 68 ಬಿಸಿಎ 2013,  21.05.2013 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
 5 ಒಬಿಸಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 3 ಸೆಹಿಮ 2015,  03.10.2015 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
 6 ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ರಚನೆ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 260 ಎಂಡಿಎಸ್ 2016,  25.11.2016 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
 7 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 44 ಎಂಡಿಸಿ 2013,  31.08.2013 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 8 ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 44 ಎಂಡಿಸಿ 2013,  31.08.2013 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 9 ಮೆರಿಟ್-ಕಮ್-ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 44 ಎಂಡಿಸಿ 2013,  31.08.2013 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
10 ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 400 ಎಂಡಿಎಸ್ 2014,  17.10.2014 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
11 ಶಾದಿಮಹಲ್ / ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 194 ಎಂಡಿಎಸ್ 2017,  20.05.2017 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
12 ಬಿದಾಯಿ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 123 ಎಂಡಿಎಸ್ 2016,
ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 396 ಎಂಡಿಎಸ್ 2014
ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 533 ಎಂಡಿಎಸ್ 2013
31.03.2016
27.08.2014
13.11.2013
ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
13 ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 131 ಎಂಡಿಎಸ್ 2010,  26.05.2010 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
14 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 153 ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಎಸ್ 2011,  03.05.2011 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
15 ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ (ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು) ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 163 ಎಂಡಿಎಸ್ 2015,  21.09.2015 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
16 ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 68 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 2010,  26.05.2010 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
17 ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಧನಗಳು ಇ-ಕಲಿಕೆ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 233 ಎಂಡಿಎಸ್ 2014,  26.06.2014 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
18 ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ 87 ಎಂಎಸ್ 2006(3),  09.08.2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
19 ಮಹಿಳಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 231 ಎಂಡಿಎಸ್ 2014,  19.07.2014 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
20 ಪರಿಹಾರ ತರಬೇತಿ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 124 ಎಂಡಿಎಸ್ 2010,  26.05.2010 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
21 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ  442 ಎಂಡಿಎಸ್ 2013,  18.09.2013 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
22

ಹೊಸ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ

(ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ಮಂಡ್ಯ)

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 273 ಎಂಡಿಎಸ್ 2014,  13.03.2015 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
23 25 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 162 ಎಂಡಿಎಸ್ 2015,  30.07.2015 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
24 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ 147 ಬಿಇಟಿ 99,  07.09.1999 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
25 ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 318 ಎಂಡಿಎಸ್ 2011,  16.01.2012 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
26 ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು, ಎಚ್ಐವಿ ಏಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 208 ಎಂಡಿಎಸ್ 2017,  20.05.2017 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
27 ಚರ್ಚ್ ನವೀಕರಣ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 318 ಎಂಡಿಎಸ್ 2011,  16.01.2012 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
28 ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 70 ಎಂಡಿಎಸ್ 2011,  19.09.2011 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
29 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಕಂಇ/ಎಜೆಎಸ್‍ಕೆ/ಆಡಳಿತ-37/2013-14 24.06.2017 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
30 ಜೈನ್ ಸಮುದಾಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ        
31 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸಿಎಮ್‌ಡಿಪಿ) ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 151 ಎಂಡಿಎಸ್ 2016,  04.07.2016 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
32 ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 207 ಎಂಡಿಎಸ್ 2014,  26.08.2015 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
34 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು (ಉತ್ತೇಜನ) ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ 87 ಎಂಎಸ್ 2006(2),  09.08.2006 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
35 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಸುಧಾರಣೆ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 188 ಎಂಡಿಎಸ್ 2017,  15.05.2017 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
36 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈಟ್‌ಗಳು ನಅಇ 129 ಟಿಎಂಡಿ 2002  02.06.2003 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
37 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ರಚನೆ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ 114 ಬಿಇಟಿ 98,  09.12.1998 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
38 ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 271 ಎಂಡಿಎಸ್ 2014,  01.08.2014 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
39 ತಾಲೂಕು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ  146  ಎಂಡಿಎಸ್ 2016,  24.09.2016 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
40 Spoken English ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 187  ಎಂಡಿಎಸ್ 2015,  30.07.2015 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
41

ಸ್ಟಡಿ ಕಿಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು

1ನೇ ವರ್ಷ ಬಿಇ ಮತ್ತು 1ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್

ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 161  ಎಂಡಿಎಸ್ 2015,  22.09.2015 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
42 ಜೈನ ನವೀಕರಣ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 174  ಎಂಡಿಎಸ್ 2015,  23.09.2015 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
43 ಬಹು-ವಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 210  ಎಂಡಿಎಸ್ 2016,  01.09.2016 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
44 70 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 167  ಎಂಡಿಎಸ್ 2015,  25.01.2016 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
45 21 ನೇ ಮಹಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳ ಹಂಚಿಕೆ ಸಿಆಸುಇ 224 ಡಿಬಿಎಂ 2014 31.03.2016 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
46 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 9 ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 141  ಎಂಡಿಎಸ್ 2016,  04.10.2016 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
47 ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯಕ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 140  ಎಂಡಿಎಸ್ 2016,  24.09.2016 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
48 ತಾಲೂಕು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 146  ಎಂಡಿಎಸ್ 2016,  24.09.2016 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
49 ಜಿಎನ್ ಎಂ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 205  ಎಂಡಿಎಸ್ 2016,  26.10.2016 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
50 ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳು-ನವೀಕರಣ/ದುರಸ್ತಿ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 140  ಎಂಡಿಎಸ್ 2016,  24.09.2016 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
51 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 357  ಎಂಡಿಎಸ್ 2016,  05.11.2016 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
52 ಮದರಸ ,ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 175  ಎಂಡಿಎಸ್ 2016,  03.01.2017 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
53 ಎಚ್ಐವಿ ಏಡ್ಸ್ ರೋಗಿ/ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸವಾಲು ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 39  ಎಂಡಿಎಸ್ 2016,  04.01.2017 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
54 ಫಾಲೋಶಿಪ್ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ಎಂಫಿಲ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ  462  ಎಂಡಿಎಸ್ 2016,  24.01.2017 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
55 ಡಾ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ನಾಯಕತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 176  ಎಂಡಿಎಸ್ 2016,  28.01.2017 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
56 ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 215  ಎಂಡಿಎಸ್ 2015,  09.12.2015 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
57 ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮತ್ತು ವರ್ಧನೆ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 214  ಎಂಡಿಎಸ್ 2014,  26.08.2014 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
58 ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರು ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 191  ಎಂಡಿಎಸ್ 2017,  15.05.2017 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
59 ಮೌನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 204  ಎಂಡಿಎಸ್ 2017,  20.06.2017 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
60 ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 151  ಎಂಡಿಎಸ್ 2016,  04.07.2016 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
61 ಸ್ಮಶಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 209  ಎಂಡಿಎಸ್ 2017,  03.06.2017 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
62 ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು   26.05.2010 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

63 ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 337 ಎಂಡಿಎಸ್ 2020 18.06.2021 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
64 ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 273 ಎಂಎಸ್ ಡಿ  2020 24.07.2020 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
65 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 55 ಎಂಎಸ್ ಡಿ  2021 17.11.2021 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
66 ರೆಜಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ಡನ್‌ಗಳ ನೇಮಕ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 19.11.2021 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
67 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಎಫ್ ಡಿ 03 ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ 2021 18.10.2021 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
68 1 ನೇ ಕಂತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 159 ಎಂಡಿಎಸ್ 2021. 27.04.2021 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
69 ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 159 ಎಂಡಿಎಸ್ 2021. 12.04.2021 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
70  ಎಂಎಎಂಎಸ್ ಆದೇಶ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 409 ಎಂಡಿಎಸ್ 2021 11.11.2021 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
71  3ನೇ ಕಂತು ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 159 ಎಂಡಿಎಸ್ 2021. 22.10.2021 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
72 ಸೇವಾ ಸಿಂಧು_ಸುತ್ತೋಲೆ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 273 ಎಂಡಿಎಸ್ 2O2O

23.11.2021

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
73 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕ ಕಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ MWD 225 MDS 2021

28.07.2021

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
74 SSLC/2nd PUC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 100% ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಶಾಲೆ /ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕುರಿತು.   22.12.2021 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  
 75  ಹಿಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತೋಲೆ  ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 02 ಎಂಡಿಎಸ್ 2022,   16.2.2022  ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  

 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-02-2022 03:49 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080