ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮದರಸ ಯೋಜನೆ

1. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಭೂತ ಶಿಕ್ಷಣವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಮದ್ರಾಸಾದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಒ  ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವರು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯಾದ್ದರಿಂದ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ವರ್ಗ ಕೊಠಡಿಗಳು, ವಸತಿಗೃಹಗಳು, ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲದ ಅಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮದರಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

2. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ

 

3. ಮದರಸಗಳ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಾಗ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

 

4. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮದ್ರಾಸನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನುರಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

5. ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.

 

6. ಔಪಚಾರಿಕ, ಗಣಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು

ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮದರಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವುದು

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಆಂಗ್ಲ

ಪರಿಷ್ಕತ ಆದೇಶ

Revised Government Order Dated: 11/10/2019

ಮದರಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ - 04-01-2017

೨೦೨೧-೨೨ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮದರಸಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕರಣ, ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಬಗ್ಗೆ.

 

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಹಜ್ ವಾಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಮದರಸ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:23/06/2022.

 

 

ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ

2017-18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.

2017-18ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ 

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳು

 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ

2019-20

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ

 

2018-19

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (1ನೇ ಹಂತ)

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (2ನೇ ಹಂತ)

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (1ನೇ ಬ್ಯಾಚ್)

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (2ನೇ ಬ್ಯಾಚ್)

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (3ನೇ ಬ್ಯಾಚ್)

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (4ನೇ ಬ್ಯಾಚ್)

 

2017-18

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾವರು ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬಸ್ಟ್ರಕ್

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾವರು ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (1ನೇ ಬ್ಯಾಚ್)

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (2ನೇ ಬ್ಯಾಚ್)

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (2ನೇ ಹಂತ)

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (3ನೇ ಬ್ಯಾಚ್)

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (4ನೇ ಬ್ಯಾಚ್)

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (5ನೇ ಬ್ಯಾಚ್)

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (6ನೇ ಬ್ಯಾಚ್)

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (7ನೇ ಬ್ಯಾಚ್)

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (8ನೇ ಬ್ಯಾಚ್)

ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತದ ಆದೇಶ

 

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

2017-18

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (1ನೇ ಬ್ಯಾಚ್) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ , Dated-17/09/17

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (2ನೇ ಬ್ಯಾಚ್) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ , Dated-16/10/17

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (3ನೇ ಬ್ಯಾಚ್) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ , Dated-23/11/17

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (4ನೇ ಬ್ಯಾಚ್)) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ , Dated-10/01/18

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (5ನೇ ಮತ್ತು 6 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ , Dated-01/03/18

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (7ನೇ ಬ್ಯಾಚ್) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ , Dated-14/03/18

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (8ನೇ ಬ್ಯಾಚ್) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ , Dated-25/03/18

 

2018-19

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (1ನೇ ಬ್ಯಾಚ್) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ , Dated-22/09/18

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (2 and 3 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ , Dated-20/12/18

ಮದರಸ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (4 ನೇ ಬ್ಯಾಚ್) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ , Dated-08/02/19

 

ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮದರಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರಣ)

ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ (ಬ್ಯಾಚ್ -1) ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮದ್ರಸಾ ಯೋಜನೆ 2017-18 ನ ಆಧುನಿಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮದ್ರಸಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ (ಬ್ಯಾಚ್ -2) ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮದ್ರಸಾ ಯೋಜನೆ 2017-18 ನ ಆಧುನಿಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮದ್ರಸಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ (ಬ್ಯಾಚ್ -3) ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮದ್ರಸಾ ಯೋಜನೆ 2017-18 ನ ಆಧುನಿಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮದ್ರಸಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ (ಬ್ಯಾಚ್ -4) ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮದ್ರಸಾ ಯೋಜನೆ 2017-18 ನ ಆಧುನಿಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮದ್ರಸಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-07-2022 01:09 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080